11 tháng 2017, MWG lãi ròng 1.991 tỷ đồng

11 tháng 2017, MWG lãi ròng 1.991 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (HSX: MWG) cho biết, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 11 tháng đã hoàn thành hơn 91% kế hoạch năm. Theo đó, tổng doanh thu 11 tháng kể từ đầu năm 2017 của Công ty đạt 58.964 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 93% kế hoạch năm (63.280 tỷ đồng).

Cụ thể, doanh thu từ chuỗi thegioididong đạt 31.680 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái; chuỗi dienmayxanh đóng góp 26.091 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ; và chuỗi bachhoaxanh đạt 1.194 tỷ đồng. Mảng kinh doanh online mang về doanh thu 5.115 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch cả năm (6.650 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 11 tháng kể từ đầu năm đạt 1.991 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và hoàn thành 91% kế hoạch năm (2.200 tỷ đồng).

Trong 11 tháng, MWG đã mở thêm 668 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, chuỗi thegioididong.com có 117 siêu thị; 351 siêu thị điện máy xanh và chuỗi bách hóa xanh đã mở thêm 200 siêu thị mới.

Tính đến tháng cuối 11/2017, MWG đã có 1.923 siêu thị đang phục vụ khách hàng, trong đó chuỗi thegioididong.com có 1.068 siêu thị, điện máy xanh có 607 siêu thị và 248 siêu thị bách hóa xanh.

nguồn: mwg.vn

Vừa, qua, Hội đồng quản trị MWG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, với doanh thu dự kiến 86.390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.603 tỷ đồng, tăng lần lượt 36,5% và 18,3% so với kế hoạch năm 2017.

Theo Thiên Di