Bản đồ dự trữ ngoại tệ của các quốc gia trên thế giới

Bản đồ dự trữ ngoại tệ của các quốc gia trên thế giới

Dự trữ ngoại tệ của một quốc gia có thể giúp hỗ trợ đồng nội tệ hoặc trở thành cứu cánh cho nền kinh tế trong trường hợp khẩn cấp. Kho dự trữ ngoại tệ lớn cũng giúp một quốc gia có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề quốc tế.

Theo số liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trung Quốc là quốc gia dự trữ ngoại tệ nhiều nhất thế giới với 3.161,5 tỷ USD, thứ hai là Nhật Bản với 1.204,7 tỷ USD. Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này cũng là hai quốc gia duy nhất trên thế giới có dự trữ ngoại tệ nghìn tỷ USD.

Các nước có dự trữ ngoại tệ lớn nhất và các đồng tiền được dự trữ nhiều nhất.

Các nền kinh tế lớn khác như Mỹ và châu Âu lại có dự trữ ngoại tệ thấp do đồng USD và euro là hai ngoại tệ được dự trữ nhiều nhất hiện nay. Chính vì thế, Mỹ và các nước thuộc khu vực eurozone không cần dự trữ nhiều ngoại tệ.

Yen Nhật là một trong những đồng tiền được dự trữ nhiều nhất, tuy nhiên Nhật Bản vẫn là nước dự trữ ngoại tệ lớn thứ hai thế giới với hơn 1.200 tỷ USD. Lý do là vì Nhật Bản là một nước xuất khẩu, mang khoảng 605 tỷ USD hàng xuất khẩu ra nước ngoài mỗi năm.

Nguồn: Jeff Desjardins/Visual Capitalist/Kinh tế & Tiêu dùng