Báo cáo cập nhật cổ phiếu Công ty CP Vĩnh Hoàn – VHC

Báo cáo cập nhật cổ phiếu Công ty CP Vĩnh Hoàn – VHC

Nhận định cổ phiếu Công ty CP VĨNH HOÀN (HSX – Ngành hàng tiêu dùng – VHC ) NẮM GIỮ
Nguồn báo cáo: Công ty CP Chứng Khoán Hồ Chí Minh HSC

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – Nắm giữ) đã công bố doanh thu xuất khẩu tháng 10 tốt hơn dự báo, đạt 31,7 triệu USD, tăng 51,1% so với cùng kỳ và tăng 50,7% so với tháng 9. KQKD tăng mạnh trong tháng 10 sau 9 tháng đầu năm khiêm tốn.

Thị trường Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất và đóng góp của trị trường Trung Quốc ngày càng quan trọng.

HSC điều chỉnh tăng 7,6% dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 từ 554 tỷ đồng lên 597 tỷ đồng, tăng trưởng 7,7%.

Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 9.071 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 633 tỷ đồng, tăng trưởng 6,0%.

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VHC là 52.911 đồng, tương đương P/E dự phóng là 8,5 lần.

Triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ sự thành công gần đây của công ty trong việc đa dạng hóa thị trường và chuyển cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng.

Duy trì đánh giá Nắm giữ.

Thank you for visiting ibrokervn.com

Viết một bình luận