Báo cáo tóm tắt Cổ Phiếu Ngành Sản xuất – Kế hoạch thoái vốn của SCIC

Báo cáo tóm tắt Cổ Phiếu Ngành Sản xuất – Kế hoạch thoái vốn của SCIC

Có khả năng trong kế hoạch thoái vốn của SCIC từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 3 công ty niêm yết nữa

Truyền thông đưa tin công ty kinh doanh vốn nhà nước SCIC sẽ tổ chức roadshow bán cổ phần tại 3 công ty niêm yết là BMP, NTP và DMC vào cuối tháng 11. Và quá trình thoái vốn sẽ hoàn tất trước cuối năm nay.

Room còn lại của BMP hiện là 56,2% còn DMC là 43,42%. Với BMP, nhiều khả năng SCIC sẽ bán cổ phần vào Q4 năm nay.

Room còn lại của NTP chỉ là 25,09%. Tuy nhiên chúng tôi được biết NTP sẽ tổ chức ĐHCĐBT trong tháng này để lấy ý kiến cổ đông về việc nới room lên 100%. Và nếu giả định các cổ đông thông qua việc nới room thì SCIC sẽ dễ dàng hơn trong việc thoái vốn.

Thank you for visiting ibrokervn.com

Viết một bình luận