Bức tranh cảng biển Việt Nam

Bức tranh cảng biển Việt Nam

Các cảng biển Việt Nam có chiều dài khoảng 88km.
Theo Cục Hàng Hải Việt Nam (Vinamarine), cả nước hiện có 49 cảng biển được phân loại. Trong đó có 17 cảng biển loại I, 23 cảng biển loại II và 9 cảng biển loại III.

Đa phần các cảng biển loại I ở Việt Nam đều do các đơn vị Nhà nước sở hữu như Vinalines, Tổng công ty tân cảng Sài Gòn (SNP)…, các đơn vị tư nhân thường nắm cổ phần ở các cảng nhỏ hơn.

Theo NDH