Bức tranh thương mại nông sản 5 tháng đầu năm

Bức tranh thương mại nông sản 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 3,31 tỷ USD nông, lâm, thủy sản

Về xuất khẩu, Việt Nam xuất đi 15,6 tỷ USD bao gồm nhiều mặt hàng nông sản chính như rau quả, cà phê, gạo, điều, cao su… Trong đó, gạo, hạt điều và sắn là 3 mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng cao nhất. Ngược lại, hạt tiêu, cao su, chè, cà phê giảm giá trị xuất khẩu.

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập thức ăn gia súc, bông, hạt điều… Lúa mì là mặt hàng tăng mạnh nhất về giá trị nhập khẩu, ngược lại cao su giảm

Theo NDH