Các mã ngân hàng biến động trái chiều với VCB và CTG

Các mã ngân hàng biến động trái chiều với VCB và CTG tăng trong khi ACB và BID giảm.

• Các mã tài chính phi ngân hàng tăng và đóng cửa tại tham chiếu, ngoại trừ BVH giảm.

• Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ nhìn chung tăng, ngoại trừ MCH, KDC và QNS giảm.

• Cổ phiếu dầu khí đều tăng với PVS và PLX tăng mạnh nhất.

• Cổ phiếu ngành sản xuất biến động trái chiều với BMP và AAA tăng trong khi HPG và HSG giảm.

• Cổ phiếu BĐS và xây dựng biến động trái chiều với KDH và CII tăng trong khi HBC và KBC giảm. VIC và VRC tăng trần hôm nay.

• Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản biến động trái chiều với • DPM và VHC tăng trong khi HAG và HNG giảm.

• Cổ phiếu ngành dược phẩm cũng biến động trái chiều với DHG và IMP tăng trong khi DMC và TRA đóng cửa tại tham chiếu.

• Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, vận tải và logistic biến động trái chiều với NCT và ACV tăng trong khi VNS và NT2 giảm.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận