TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhật ký thị trường

Ngày Nhận định Độ mạnh TT CP Khuyến nghị
24/07/19 Nhận định TT 25/07/2019: VN-Index gặp khó khăn khi tiến vào vùng kháng cự mạnh 990-1.000 MẠNH
23/07/19 Nhận định TT ngày 24/7: VN-Index có thể sẽ tiến vùng kháng cự mạnh trong khoảng 990-1.000 MẠNH
22/07/19 Nhận định TT ngày 23/7: Chỉ số VN-Index vẫn còn có dư địa tăng MẠNH
20/07/19 Nhận định TT ngày 22/7: Cơ hội vượt đỉnh ngắn hạn (khu vực 990 điểm) được nhen nhóm MẠNH
18/07/19 Nhận định TT ngày 19/7: : "VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại" KHÁ MẠNH
17/07/19 Nhận định TT ngày 18/7:Hướng đến vùng kháng cự mạnh trong khoảng 990-1.000" MẠNH
16/07/19 Nhận định TT ngày 17/7: Phục hồi để tiến mốc cao hơn KHÁ MẠNH
15/07/19 Nhận định TT ngày 16/7: "VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại" TRUNG BÌNH
13/07/19 Nhận định TT 15-19/7:Sẽ gặp áp lực đáng kể từ vùng kháng cự 980-987 KHÁ MẠNH
11/07/19 Nhận định TT 12/7: 'Hướng đến vùng kháng cự 985-990 điểm' KHÁ MẠNH
10/07/19 Nhận định TT 11/07/2019: VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm KHÁ MẠNH
09/07/19 Nhận định TT 10/07/2019: VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm TRUNG BÌNH
08/07/19 Nhận định TT 09/07/2019: Thị trường hồi phục và triển vọng ngắn hạn vẫn tích cực KHÁ MẠNH
06/07/19 Nhận định TT 08/07/2019: Tiếp tục đi lên các ngưỡng cao hơn KHÁ MẠNH
04/07/19 Nhận định TT 05/07/2019:Thị trường đang mạnh dần lên KHÁ MẠNH
03/07/19 Nhận định TT 04/07/2019: 'Nhịp điều chỉnh nhẹ' TRUNG BÌNH
02/07/19 Nhận định TT 03/07/2019:VN-Index dự báo sẽ có phản ứng hồi phục trở lại KHÁ MẠNH
01/07/19 Nhận định TT 02/07/2019 TRUNG BÌNH
28/06/19 Nhận định TT 01/07/2019 TRUNG BÌNH
27/06/19 Nhận định TT 28/06/2019 YẾU

Cổ Phiếu

3
  • HCM (1)
  • Thời gian

    3
    2,019