TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

đang theo dõi các bài từ tháng June, 2019

Nhật ký thị trường

Ngày Nhận định Độ mạnh TT CP Khuyến nghị
28/06/19 Nhận định TT 01/07/2019 TRUNG BÌNH
27/06/19 Nhận định TT 28/06/2019 YẾU

Cổ Phiếu

3
  • HCM (1)
  • Thời gian

    3
    2,019