TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Đang theo dõi các bài về TCM

Nhật ký thị trường

Ngày Nhận định Độ mạnh TT CP Khuyến nghị
13/01/20 13-01-2020: Thị trường mặc dù điều chỉnh nhẹ nhưng có nhiều yếu tố tích cực YẾU

Cổ Phiếu

3
 • CTG (4)
 • HCM (1)
 • VPB (2)
 • FPT (4)
 • DRC (4)
 • BID (3)
 • PNJ (4)
 • TCM (1)
 • HPG (4)
 • Thời gian

  3
  2,020