Cổ phiếu tiêu dùng và bán lẻ biến động với VNM tăng rất mạnh, PNJ tăng trần.

Cổ phiếu tiêu dùng và bán lẻ biến động với VNM tăng rất mạnh, PNJ tăng trần.

• Các mã ngân hàng nhìn chung giảm dẫn đầu là MBB; STB và VPB. Tuy nhiên BID tăng.


• Các mã tài chính phi ngân hàng tăng mạnh với lực mua vào mạnh đối với PVI; VND và HCM trong khi SSI và BVH cũng tăng.


• Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ biến động trái chiều với VNM tăng rất mạnh, PNJ tăng trần. FPT và MCH cũng tăng. Trong khi đó BHN; QNS và KDC giảm.


• Cổ phiếu dầu khí biến động trái chiều và tăng với PVD; GAS; PVS tăng trong khi PLX giảm.


• Cổ phiếu ngành sản xuất biến động rất trái chiều với AAA và HPG giảm sàn. HSG và PAC cũng giảm. DRC và BMP tăng trần trong khi RAL cũng tăng.

• Cổ phiếu BĐS và xây dựng biến động trái chiều với VRE tăng trần. VIC; CTD và CTI tăng. Trong khi đó DXG; HBC; NLG và SJS đều giảm.

 

• Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản giảm do VFG và GTN đều giảm.

 

• Cổ phiếu ngành dược phẩm biến động trái chiều với DMC tăng trần trong khi TRA và DHG đều giảm.

• Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, vận tải và logistic biến động trái chiều với PPC và GMD giảm trong khi ACV tăng mạnh. NCT và HVN đều tăng tốt.

Viết một bình luận