Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh BMP – nhiều khả năng SCIC sẽ bán cổ phần vào Q4 năm nay

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh BMP – nhiều khả năng SCIC sẽ bán cổ phần vào Q4 năm nay

Với Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE) BMP, nhiều khả năng SCIC sẽ bán cổ phần vào Q4 năm nay – Câu chuyện M&A ở BMP vẫn còn sôi động với nhiều động thái diễn ra vài tháng qua có vẻ nằm trong một quá trình có trình tự. Có thể tóm tắt quá trình này như sau:
• Tại ĐHCĐTN năm nay, đại diện SCIC đã tiết lộ sẽ tìm cách bán cổ phần BMP trong năm 2017.
• BMP đã nới room lên 100% từ ngày 26/9.
• NawaPlastic Industries (Thái Lan) hiện nắm 20,4% cổ phần BMP (tương đương 16,7 triệu cổ phiếu).
• Vào cuối tháng 9, Nawa bán 21,3 triệu cổ phiếu NTP. Động thái này có thể hiểu là tín hiệu cho thấy Nawa Plastic có lẽ đang muốn chuẩn bị tiền để mua cổ phần BMP từ SCIC.
• Số tiền bán cổ phần NTP của Nawa là khoảng 1.574 tỷ đồng trong khi giá trị thị trường số cổ phần BMP của SCIC là khoảng 1.839 tỷ đồng.
Chúng tôi kỳ vọng việc mua bán cổ phần sẽ diễn ra trước cuối năm với kết luận khả dĩ nhất là Nawa sẽ trở thành người mua tiềm năng số cổ phần BMP của SCIC. Nếu mua thành công, Nawa sẽ nắm 49,92% cổ phần BMP. Và Nawa có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên tỷ lệ cổ phần kiểm soát bằng việc việc mua thêm cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh trên thị trường hoặc mua thỏa thuận.
Siam Cement Group (SCG) là công ty mẹ của TPC và TPC nắm giữ Nawaplastic. SCG có tham vọng xây dựng chuỗi giá trị trong ngành nhựa tại Việt Nam. Hiện SCG sở hữu một công ty sản xuất hạt nhựa (TPC Việt Nam) và từ lâu đã muốn có thêm một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa với mạng lưới phân phối tốt tại Việt Nam. Và ở đây chỉ có 2 lựa chọn để mua vào là BMP và NTP. Và luôn có khả năng diễn ra việc sáp nhập ở đây. Tuy nhiên sau khi thoái vốn tại NTP thì hiện Nawaplastic có lẽ chỉ xem xét BMP.
Cho năm 2017, chúng tôi dự báo LNST giảm 23,5% – HSC duy trì dự báo doanh thu thuần đạt 3.606 tỷ đồng (tăng trưởng 9%) và LNTT đạt 599,9 tỷ đồng (giảm 23,5%). Các giả định của chúng tôi là:
• Sản lượng tiêu thụ đạt 89.437 tấn (tăng 9%) và giá bán bình quân là 40,3 triệu đồng/tấn (không thay đổi).
• Lợi nhuận gộp đạt 923,1 tỷ đồng (giảm 13%) và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm đáng kể xuống còn 25,6% từ mức 32,1% trong năm ngoái.
• Chi phí bán hàng và quản lý dự báo là 277,7 tỷ đồng (giảm 1,6%) do không còn chi phí marketing bất thường trong năm nay (chi phí này phát sinh 2 năm 1 lần).
• Lỗ tài chính thuần là 38,7 tỷ đồng (năm ngoái công ty hạch toán lơi nhuận tài chính thuần là 7,5 tỷ đồng) do chi phí lãi vay để xây nhà máy tăng và lãi tiền gửi giảm mạnh.
• Cuối cùng, HSC dự báo LNTT và LNST lần lượt là 599,9 tỷ đồng (giảm 23,5%) và 479,9 tỷ đồng (giảm 23,5%).
• EPS dự phóng năm 2017 là 5.277đ và P/E dự phóng là 15,7 lần.
Cho năm 2018, HSC dự báo lợi nhuận tăng trưởng 6,9% – HSC dự báo doanh thu thuần đạt 3.975 tỷ đồng (tăng trưởng 10,2%) và LNTT đạt 641,1 tỷ đồng (tăng trưởng 6,9%). Các giả định của chúng tôi là:
• Sản lượng tiêu thụ đạt 95.697 tấn (tăng 7%) và giá bán bình quân là 41,5 triệu đồng/tấn (tăng 3%).
• Giá nguyên liệu đầu vào tăng 5%.
• Lợi nhuận gộp đạt 1.012 tỷ đồng (tăng trưởng 9,7%) và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 25,5% (năm 2017 là 25,6%).
• Chi phí bán hàng và quản lý dự báo là 341,8 tỷ đồng (tăng 23,1%) do công ty sẽ tổ chức du lịch nghỉ mát cho các khách hàng lớn 2 năm một lần nhằm đẩy mạnh bán hàng.
• Lỗ tài chính thuần giảm còn 23,9 tỷ đồng từ 38,7 tỷ đồng trong năm 2017.
• HSC dự báo LNTT và LNST lần lượt là 641,1 tỷ đồng (tăng trưởng 6,9%) và 512,9 tỷ đồng (tăng trưởng 6,9%).
• Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, EPS dự phóng năm 2018 là 5.639đ và P/E dự phóng là 14,7 lần.
Trả cổ tức tiền mặt cho năm 2017 – Công ty mới công bố ngày 14/11 và 15/11 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 1.500đ. Ngày thanh toán là 30/11.
Kết luận đầu tư – Duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 84.587đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 15 lần. Giá cổ phiếu BMP đã giảm 21% từ đầu năm trước KQKD 9 tháng vừa qua gây thất vọng. Trong năm sau chúng tôi kỳ vọng BMP sẽ tăng trưởng ở mức 1 con số sau 1 năm lợi nhuận giảm mạnh. Động lực tăng giá cổ phiếu là câu chuyện M&A trong bối cảnh SCIC đang tìm người mua để bán cổ phần. Và Nawa Plastic nhiều khả năng đang chờ đợi điều này.

Viết một bình luận