CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – KHẢ QUAN (VNM: HSX – Hàng tiêu dùng)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – KHẢ QUAN (VNM: HSX – Hàng tiêu dùng)

Cập Nhật Ngắn – CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – KHẢ QUAN (VNM: HSX – Hàng tiêu dùng).
Giá cổ phiếu VNM đã tăng mạnh trong những tuần qua, tăng 19,03% so với đầu tháng và tăng 49,6% so với đầu năm.

Truyền thông đưa tin Platinum Victory, công ty con có vốn 100% của Jardine Cycle & Carriage (JC&C) (Tập đoàn ô tô lớn nhất Singapore) đã thông báo mua 80.285.671 cổ phiếu VNM, tương đương 5,53% cổ phần với tổng số tiền là 616,6 triệu USD.

Giá cổ phiếu VNM đã tăng mạnh trong những tuần qua, tăng 19,03% so với đầu tháng và tăng 49,6% so với đầu năm.

HSC dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 18,9% và năm 2018 tăng trưởng 9,3%.

Triển vọng tăng trưởng tương lai ổn định và có vẻ công ty có khả năng duy trì được tỷ suất lợi nhuận ở mức cao. Không những vậy giá nguyên liệu đang duy trì ở mức thấp trong những tháng gần đây.

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu VNM là 175.500 đồng, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 23 lần.

Tiếp tục đánh giá Khả quan.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận