Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn VHC công bố doanh thu xuất khẩu tháng 10 tăng mạnh sau khi giảm trong những tháng trước

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn VHC công bố doanh thu xuất khẩu tháng 10 tăng mạnh sau khi giảm trong những tháng trước

VHC công bố doanh thu xuất khẩu tháng 10 tăng mạnh sau khi giảm trong những tháng trước. Tiếp tục đánh giá Nắm giữ – CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – Nắm giữ) hôm qua đã công bố doanh thu xuất khẩu tháng 10 tốt hơn dự báo, đạt 31,7 triệu USD, tăng 51,1% so với cùng kỳ và tăng 50,7% so với tháng 9. Trong đó, doanh thu xuất khẩu cá tra đạt 28,2 triệu USD, tăng 43,9% so với cùng kỳ và cũng tăng 54,8% so với tháng 9. Doanh thu xuất khẩu tốt chủ yếu nhờ sự phục hồi của xuất khẩu sang thị trường Mỹ, đạt 18,2 triệu USD, tăng 200% so với cùng kỳ và tăng 86,2% so với tháng 9 và cũng nhờ nhu cầu mạnh từ thị trường Trung Quốc với doanh thu đạt 4,4 triệu USD, tăng 290% so với cùng kỳ và tăng 71,7% so với tháng 9.
Kết luận nhanh. Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 52.911đ, tương đương PE dự phóng là 8,5 lần. HSC điều chỉnh tăng dự báo LNST năm 2017 từ 554 tỷ đồng lên 595 tỷ đồng. Và dự báo LNST năm 2018 sẽ tăng trưởng 5,9%. KQKD Q3 bị ảnh hưởng do xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm do cơ chế thanh tra mới của USDA được triển khai sớm hơn dự kiến, bắt đầu từ ngày 2/8. Tuy nhiên doanh thu tăng trở lại trong tháng 10 nhờ FSIS tăng thêm số lượng các điểm kiểm tra hàng tại Mỹ. Nhờ vậy triển vọng cho cả năm cũng được cải thiện. Câu chuyển tăng trưởng dài hạn vẫn nguyên vẹn với động lực từ nhu cầu của Trung Quốc tăng và đóng góp doanh thu từ các sản phẩm gia trị gia tăng. Tuy nhiên, xu hướng tỷ suất lợi nhuận sẽ phức tạp hơn do thực tế rằng mặc dù các sản phẩm gia trị gia tăng cho tỷ suất lợi nhuận cao hơn, thị trường Trung Quốc thường cho tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.
Doanh thu xuất khẩu 10 tháng vượt dự báo của HSC – Doanh thu xuất khẩu 10 tháng đầu năm đạt 245 triệu USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo của chúng tôi, là khoảng 235 triệu USD và doanh thu xuất khẩu cá tra 10 tháng đầu năm đạt 211 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ, cũng cao hơn dự báo của chúng tôi, là 201 triệu USD. Doanh thu collagen và gelatin tăng mạnh 732% so với cùng kỳ so với mức doanh thu rất thấp trong cùng kỳ và doanh thu các sản phẩm giá trị gia tăng cũng tăng vọt 164% so với cùng kỳ.
Doanh thu xuất khẩu cá tra tăng nhờ giá tăng – Trong 10 tháng đầu năm, doanh thu từ xuất khẩu cá tra tăng 1,7% so với cùng kỳ. Dựa trên số liệu từ công ty và thống kê của Agromonitor, HSC ước tính,
• Sản lượng xuất khẩu cá tra giảm 5,9% so với cùng kỳ.
• Trong khi đó giá bán bình quân tăng 8,1% so với cùng kỳ.
Thị trường Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất và đóng góp của trị trường Trung Quốc ngày càng quan trọng –
• Doanh thu xuất khẩu sang Mỹ đạt 124,1 triệu USD trong 10 tháng đầu năm và đóng góp 58,8% tổng doanh thu xuất khẩu. Số liệu về doanh thu xuất khẩu 10 tháng đầu năm ngoái không được công bố, vì vậy chúng tôi không thể đưa ra mức tăng trưởng so với cùng kỳ.
• Thị trường Châu Âu đóng góp khoảng 30,5 triệu USD tổng doanh thu xuất khẩu, tương đương 14,5%.
• Doanh thu thuần từ xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 19,6 triệu USD, tỷ trọng đóng góp doanh thu của thị trường này tăng từ 6% trong 6 tháng đầu năm lên 9,3% trong 10 tháng. Trung Quốc vượt Anh trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của VHC.
KQKD bật tăng mạnh trong tháng 10 sau 9 tháng đầu năm khiêm tốn – Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần chỉ tăng nhẹ lên 5.991 tỷ đồng, tăng 8,0% so với cùng kỳ trong khi đó LNST giảm 6,6% so với cùng kỳ là 410 tỷ đồng. Chỉ riêng trong Q3, doanh thu thuần tăng 7,6% và LNST tăng mạnh 27,9% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 9 tháng, VHC chỉ hoàn thành 65,1% kế hoạch doanh thu cả năm và 68,2% kế hoạch LNST cả năm.
Tổng doanh thu xuất khẩu 9 tháng đầu năm tăng nhẹ 3,1% so với cùng kỳ nhưng doanh thu cá tra lại giảm – Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu xuất khẩu đạt 213,8 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Nhưng doanh thu cá tra chỉ đạt 182,9 triệu USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ do sản lượng xuất khẩu giảm. Xuất khẩu cá tra giảm do xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm mạnh bởi những vấn đề logistic sau khi Chương trình Thanh tra cá da trơn của USDA được triển khai từ ngày 2/8.
Chương trình kiểm tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ đã được triển khai trước một tháng so với lộ trình ban đầu – Từ ngày 2/8/2017, tất cả các lô hàng cá thuộc bộ Silurformes, bao gồm cá tra nhập khẩu vào Mỹ sẽ được Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS), thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) kiểm tra. Như vậy, chương trình kiểm tra cá da trơn đã có hiệu lực trước 1 tháng so với thời gian dự kiến. Cá tra nhập khẩu vào Mỹ phải được kiểm tra tại các i-house (i-house là cơ sở kiểm tra nhập khẩu chính thức được FSIS công nhận).
Xuất khẩu trong tháng 8 và tháng 9 vào Mỹ giảm do thiếu các i-house – Số lượng i-house tại thời điểm 5/9 chỉ là 45 cơ sở và đã không thể kiểm tra được hết toàn bộ lượng cá nhập khẩu. Tại một cơ sở i-house, một kiểm tra viên của FSIS sẽ tiến hành kiểm tra các sản phẩm khác nhau như: thịt, gia cầm, trứng và cá thuộc bộ Suliformes. Với số lượng i-house ít, khả năng kiểm tra hạn chế và FSIS thiếu nhân lực đã khiến cho việc kiểm tra bị chậm trễ, làm tăng chi phí vận chuyển và tăng hàng tồn kho. Chúng tôi thấy trong tháng 8 và tháng 9, sản lượng xuất khẩu của VHC vào thị trường Mỹ giảm đáng kể, lần lượt giảm 57% và 35,1% so với cùng kỳ. Theo đó giá bán bình quân 2 tháng này cũng lần lượt tăng 37,2% và 52,8% so với cùng kỳ.
Số lượng cơ sở i-house tăng từ 45 lên 60 cơ sở vào cuối tháng 9 và điều này đã giúp doanh thu hồi phục trong tháng 10 – Từ cuối tháng 9, quá trình kiểm tra đã suôn sẻ hơn sau khi có thêm nhiều kho hàng của khách hàng của VHC tại Mỹ đã được chấp thuận là i-house. Số lượng i-house đã tăng từ 45 lên 60 cơ sở. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng xuất khẩu vào thị trường Mỹ sẽ trở lại mức bình thường vào tháng 11 và tháng 12.
HSC điều chỉnh tăng 7,6% dự báo LNST năm 2017 từ 553 tỷ đồng lên 595 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% – Do triển vọng khả quan hơn về thị trường Mỹ, chúng tôi đã điều chỉnh tăng 3,7% dự báo doanh thu thuần năm 2017 từ 8.015 tỷ đồng, tăng trưởng 9,8% lên 8.311 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%; đồng thời điều chỉnh tăng 7,6% dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ từ 553 tỷ đồng, giảm 0,2% lên 595 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3%. Các giả định của chúng tôi bao gồm;
1. HSC dự báo sản lượng xuất khẩu cá tra đạt 84.224 tấn, giảm 1,7%. Giá bán bình quân tăng 9,8%. Theo đó, doanh thu xuất khẩu 262 triệu USD, tăng 7,9%. Cụ thể theo thị trường:
• Sản lượng xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 11%.
• Sản lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 50%.
• Sản lượng xuất khẩu sang thị trường EU giảm 23%.
2. Chúng tôi kỳ vọng giá bán bình quân tăng 9,8%. Trong khi dự báo giá cá nguyên liệu tăng 10,1%.

3. Do đó, chúng tôi ước tính giá trị xuất khẩu cá tra đạt 262 triệu USD, tăng 7,9%.
4. Ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp xuất khẩu cá tra giảm nhẹ xuống 14,2% năm 2017 từ 14,7% năm 2016.
5. Kỳ vọng doanh thu từ các sản phẩm giá trị gia tăng sẽ tăng từ 3,4 triệu USD trong năm 2016 lên 15 triệu USD trong năm 2017. Chúng tôi dự báo doanh thu sản phẩm giá trị gia tăng sẽ tăng mạnh với tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm đạt 97% trong những năm tới.
6. Chúng tôi dự báo doanh thu từ collagen đạt 118 tỷ đồng, tăng trưởng 377% và tỷ suất lợi nhuận gộp của sản phẩm này dự báo là 13%.
7. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp chung dự báo đạt 14,3% trong năm 2017 (năm 2016 là 14,7%).
8. Chúng tôi dự báo công ty sẽ lỗ tài chính thuần là 38,6 tỷ đồng, tăng 563%.
9. Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu là 5,2%, thấp hơn một chút so với mức 5,3% năm 2016.
Theo đó, EPS dự phóng năm 2017 là 6.225đ, P/E dự phóng là 7,3 lần.
HSC dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng 5,9% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 9.071 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% và LNST đạt 630 tỷ đồng, tăng trưởng 5,9%. Các giả định của chúng tôi bao gồm;
1. Sản lượng xuất khẩu cá tra là 92.729 tấn, tăng 10,1%.
2. Giá bán bình quân giảm 1,4% do cơ cấu doanh thu theo thị trường có sự thay đổi với đóng góp từ thị trường Trung Quốc tăng.
3. Theo đó, chúng tôi ước tính giá trị xuất khẩu cá tra đạt 284 triệu USD, tăng 8,6%.
4. Ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp xuất khẩu cá tra đạt 14% trong năm 2018 (năm 2017 là 14,2%).
5. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu từ các sản phẩm giá trị gia tăng sẽ tăng mạnh lên 25 triệu USD, tăng 67%.
6. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp chung dự báo đạt 14% trong năm 2018 vì mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp xuất khẩu cá tra giảm thì bù lại tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng trong doanh thu lại tăng lên.
7. Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu giữ nguyên ở 5,1%.
Theo đó, EPS dự phóng năm 2018 là 6.607đ, P/E dự phóng năm 2018 là 6,8 lần.
Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VHC là 52.911đ, tương đương P/E dự phóng là 8,5 lần. Triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ sự thành công gần đây của công ty trong việc đa dạng hóa thị trường và chuyển cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng. Tuy nhiên sẽ mất thêm thời gian để VHC nâng cao được tỷ suất lợi nhuận gộp và đạt được sự tăng trưởng bền vững. Trong khi đó thị trường Trung Quốc tăng trưởng mạnh giúp nâng cao doanh thu nhưng điều này lại làm giảm tỷ suất lợi nhuận. Đồng thời cũng có tín hiệu tốt từ thị trường Mỹ. Do vậy hiện trên cơ sở thận trọng chúng tôi dự báo lợi nhuận tăng trưởng ở mức một con số trong năm 2017 và 2018.

Viết một bình luận