Coteccons (CTD): Năm 2017 lãi trên 1.650 tỷ đồng, EPS đạt 20.436 đồng/cổ phiếu

Coteccons (CTD): Năm 2017 lãi trên 1.650 tỷ đồng, EPS đạt 20.436 đồng/cổ phiếu

Doanh thu cả năm 2017 của Coteccons (CTD) đạt trên 27.153 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng Coteccons (HSX: CTD) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 với doanh thu thuần đạt 8.968 tỷ đồng, tăng 22% so với doanh thu đạt được quý 4/2016. Gần như toàn bộ doanh thu của Coteccons là nguồn thu từ các hợp đồng xây dựng, đạt 8.962 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng giá vốn cao hơn tăng doanh thu, nên lợi nhuận gộp thu về còn hơn 569 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với quý 4/2016.

Báo cáo tài chính công ty

Doanh thu tài chính của Coteccons chủ yếu từ thu lãi tiền gửi, tăng gần 30 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt hơn 88 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2017 Coteccons ghi nhận còn hơn 3.000 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm; còn gần 2.500 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng, giảm 100 tỷ đồng so với đầu kỳ. Ngoài ra, khoản tiền gửi ngân hàng dài hạn còn 50 tỷ đồng, giảm 470 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó công ty không ghi nhận khoản vay nợ thuê tài chính nào.

Báo cáo tài chính công ty

Quý 4/2017 các công ty liên doanh liên kết đưa về gần 20 tỷ đồng tiền lãi, trong khi quý 4/2016 ghi nhận gần 9 tỷ đồng. Kết quả, quý 4/2017 Coteccons báo lãi sau thuế hơn 462 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2017 doanh thu Coteccons đạt 27.153 tỷ đồng hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao (27.000 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.653 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.652 tỷ đồng. EPS đạt 20.436 đồng/cổ phiếu.

Theo Trí thức trẻ/SSC