CTCP Cao Su Đà Nẵng – HSC Nhận Định Nắm Giữ (Cổ Phiếu DRC: HSX – Hàng tiêu dùng)

CTCP Cao Su Đà Nẵng – HSC Nhận Định Nắm Giữ (Cổ Phiếu DRC: HSX – Hàng tiêu dùng)

CTCP Cao su Đà Nẵng gần đây đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm hợp nhất với doanh thu thuần đạt 2.641 tỷ đồng (tăng 8,8% so với cùng kỳ) và LNTT là 163,3 tỷ đồng (giảm 53,6% so với cùng kỳ).

· Việc dự trữ quá nhiều cao su tự nhiên vào đầu năm đã tác động giảm tỷ suất lợi nhuận đặc biệt khi mà khả năng định giá bán của công ty còn hạn chế.

· Triển vọng Q4 khả quan hơn nhờ giá đầu vào và tồn kho giảm trở lại trong thời gian gần đây

· Nhà máy radial đã chạy 100% công suất trong khi đó công ty cũng đang nâng cấp nhà máy PCR để sản xuất thử nghiệm trước khi bắt đầu xây nhà máy PCR mới.

· Cho năm 2017, HSC điều chỉnh giảm dự báo của mình và hiện dự báo doanh thu thuần đạt 3.597 tỷ đồng (tăng trưởng 7%) và LNTT đạt 223 tỷ đồng (giảm 54,9%).

· Cho năm 2018, HSC kỳ vọng lợi nhuận sẽ phụ hồi và dự báo doanh thu thuần đạt 3.894 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%) và LNTT đạt 266,7 tỷ đồng (tăng trưởng 19,6%).

· Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý dài hạn là 24.793 đồng; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 15 lần.

· Tiếp tục duy trì đánh giá NẮM GIỮ.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận