CTCP KHOAN & DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ – PVD

CTCP KHOAN & DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ – PVD

Cập nhật báo cáo nâng đánh giá NẮM GIỮ lên KHẢ QUAN (PVD: HSX – Dầu khí)

  • PVD công bố doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 2,71 nghìn tỷ đồng (giảm 40,2% so với cùng kỳ) và lỗ thuần 264,0 tỷ đồng (cùng kỳ đạt LNST 148,8 tỷ đồng).
  • Doanh thu Q3 là 1.265,1 tỷ đồng (tăng 6,4% so với cùng kỳ và tăng 33,8% so với Q2) và lỗ 15,9 tỷ đồng (Q2 lỗ 58,9 tỷ đồng).
  • HSC điều chỉnh tăng 10% dự báo doanh thu cho năm 2017 nhưng điều chỉnh giảm LNST từ lỗ 200,6 tỷ đồng trong dự báo trước đó xuống lỗ 293,5 tỷ đồng.
  • Chúng tôi dự báo KQKD của PVD sẽ hồi phục trong năm 2018 nhờ giá dầu tăng. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 4.430,2 tỷ đồng (tăng trưởng 25,2%) và LNST đạt 71,9 tỷ đồng.
  • Triển vọng hồi phục trong năm 2018 vững và sẽ là nền tảng cho sự tăng trưởng năm 2019.
  • Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PVD là khoảng 17.000 đồng dựa trên chi phí thay thế.
  • Nâng đánh giá từ Nắm giữ lên Khả quan.

(theo HSC Research Report)

THANK YOU FOR VISITING

Để nhận được báo cáo chi tiết xin để lại email. Chúng tôi sẽ gửi báo cáo chi tiết

 

Viết một bình luận