Đất Xanh Group (DXG) ước đạt 750 tỷ đồng LNST năm 2017

Đất Xanh Group (DXG) ước đạt 750 tỷ đồng LNST năm 2017

Riêng quý 4/2017 Đất Xanh Group ước đạt khoảng 1.324 tỷ đồng doanh thu và 291 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ.

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HSX: DXG) vừa ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2017.

Theo đó doanh thu thuần cả năm ước đạt 3.000 tỷ đồng, thực hiện được 91% kế hoạch đặt ra (3.300 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ước đạt 750 tỷ đồng, hoàn thành vượt 7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (700 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể sẽ được báo cáo trong BCTC kiểm toán năm 2017.

Nguồn: datxanh.vn

Trước đó, trên BCTC hợp nhất quý 3/2017, riêng quý 3/2017 doanh thu thuần đạt 797 tỷ đồng, tăng 3,4 lần sao với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 47 lần so với cùng kỳ, đạt 398 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần đạt 1.676 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 668,5 tỷ đồng.

Như vậy, theo báo cáo, riêng quý 4 Đất Xanh Group ước đạt khoảng 1.324 tỷ đồng doanh thu291 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ.

Bên cạnh đó, DXG cũng thông báo nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Linh – Thành viên HĐQT. Tại kỳ ĐHCĐ gần nhất, công ty sẽ thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Linh, đồng thời bầu bổ sung thành viên khác.

Trước đó, DXG đã mua lại 28,65 triệu cổ phiếu, tương đương 90,83% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT) để nhận quyền phát triển dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Vốn điều lệ của INT là 315,42 tỷ đồng.

Ngoài ra, DXG cũng quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Bất động sản Sài Đồng từ CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc (ĐXMB) và thực hiện góp thêm vốn để nâng tỷ lệ sở hữu tại BĐS Sài Đồng lên trên 51%.

Theo NDH