Đêm qua Mỹ công bố lạm phát cốt lõi so với cùng kỳ tháng 10 là 1,8%, là mức cao nhất trong 6 tháng, cao hơn tháng 9 và sát dự báo là 1,7%.

Đêm qua Mỹ công bố lạm phát cốt lõi so với cùng kỳ tháng 10 là 1,8%, là mức cao nhất trong 6 tháng, cao hơn tháng 9 và sát dự báo là 1,7%.

Về tin vĩ mô – Đêm qua Mỹ công bố lạm phát cốt lõi so với cùng kỳ tháng 10 là 1,8%, là mức cao nhất trong 6 tháng, cao hơn tháng 9 và sát dự báo là 1,7%.

Cũng tại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 10 được công bố tăng 4,6% so với cùng kỳ, tăng chậm hơn so với mức tăng 4,8% trong tháng 9 nhưng vẫn cao hơn dự báo là tăng 3%. Nếu không kể bỏ ô tô, bức tranh bán lẻ ảm đạm hơn, chỉ tăng 0,1% so với mức tăng 1,2% trong tháng 9 và thấp hơn nhiều so với dự báo là tăng 0,3%. Số lượng việc làm toàn thời gian tại Australia trong tháng 10 tăng thêm 23.400 việc làm (tháng 9 tăng thêm 9.300 việc làm), tăng mạnh hơn dự báo là tăng thêm 7.200 việc làm. Tại Anh, doanh số bán lẻ trong tháng 10 giảm 0,3% so với cùng kỳ, giảm mạnh từ mức tăng 1,3% trong tháng trước đó nhưng vẫn cao hơn dự báo là giảm 0,6%. Trong khi đó ở khu vực Châu Âu, lạm phát cốt lõi tháng 10 so với cùng kỳ là 0,9%, thấp hơn mức 1,1% trong tháng 9 nhưng vẫn sát dự báo của thị trường.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận