FPT – Triển vọng tăng trưởng dài hạn tốt

FPT – Triển vọng tăng trưởng dài hạn tốt

FPT – Triển vọng tăng trưởng dài hạn tốt

 • Giá hiện tại: 49.300đ/cp
 • Giá mục tiêu (4 tháng – 1 năm): 64.600đ/cp
 • Vùng mua an toàn: 44.000đ/cp – 47.000đ/cp

Triển vọng tăng trưởng dài hạn rất tốt cộng với vị thế là một công ty đầu ngành công nghệ của Việt Nam, phiếu FPT là một trong những cơ hội đầu tư có giá trị lớn.

Việc thoái vốn thành công ở mảng bán lẻ và phân phối sẽ giúp LNST của cổ đông công ty mẹ năm nay tăng trưởng mạnh.

Trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng kể từ năm tới vì mảng phân phối với tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ không còn hợp nhất vào KQKD của FPT.

Việc thoái vốn cũng giúp công ty thu về nguồn tiền mặt lớn và từ đó FPT sẽ trở thành công ty thuần về công nghệ. Do đó, thương vụ này sẽ là động lực hỗ trợ lớn nhất đối với giá cổ phiếu trong ngắn đến trung hạn.

Trong khi đó khả năng trả cổ tức tiền mặt tiếp tục là động lực hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Hệ sinh thái công nghệ của FPT tiếp tục được mở rộng và phát triển trong khi đó định giá cổ phiếu vẫn khá rẻ. Doanh thu mảng gia công phần mềm tăng mạnh với tỷ suất lợi nhuận cũng được cải thiện:

 • Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của mảng gia công phần mềm đạt 4.377 tỷ đồng (tăng 19,4% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 696 tỷ đồng (tăng 25,2% so với cùng kỳ). Tỷ suất LNTT tăng từ 15,2% lên 15,9% có nhiều việc hơn với giá gia công cũng tăng. Doanh thu và lợi nhuận của mảng kinh doanh theo dự án giảm so với cùng kỳ do sự trì hoãn của một số dự án quan trọng
 • Mảng kinh doanh theo dự án cho doanh thu 2.727 tỷ đồng (giảm 8,3% so với cùng kỳ) và LNTT là 58 tỷ đồng (giảm 37,5% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chính ở đây là do công ty trì hoãn triển khai một số dự án quan trọng. Tuy nhiên, triển vọng của mảng này vẫn tích cực. Chúng tôi lưu ý rằng trong 9 tháng đầu năm nay, FPT đã ký một hợp đồng mới trị giá 3.713 tỷ đồng (tăng 22%) trong khi đó giá trị hợp đồng chưa thực hiện đến hết tháng 9 là 3.420 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Mảng dịch vụ viễn thông tăng trưởng tương đối
 • Doanh thu của mảng dịch vụ viễn thông đạt 5.216 tỷ đồng (tăng 13,9% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 736 tỷ đồng (tăng 8,9% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận tăng từ 14,3% trong 9 tháng đầu năm 2016 lên 14,8% nhờ không còn bị ảnh hưởng của chi phí khấu hao liên quan đến dự án chuyển đổi sang cáp quang (chi phí khấu hao liên quan đến việc chuyển đổi này đã tăng mạnh trong giai đoạn 2014- 2016).

Điểm nhấn:

 • Tính đến cuối tháng 9, số lượng cửa hàng tăng 28,6% so với cùng kỳ lên 450 cửa hàng
 • Doanh thu trực tuyến tăng trưởng 138% so với cùng kỳ.
 • Tỷ suất LNTT tăng từ 2,13% trong 9 tháng đầu năm 2016 lên 2,43% nhờ doanh số bán hàng tăng và chi phí cố định trên mỗi cửa hàng giảm. FPT gần đây đã bán 30% cổ phần tại FPT Retail (6,0 triệu cổ phiếu) cho Dragon Captial (20%) và VinaCapital (10%). Hai quỹ này đã chi khoảng 39 triệu USD để mua lại 30% cổ phần của FPT Retail, tương đương định giá cổ phiếu với P/E dự phóng 2017 là 10,9 lần. FPT sẽ bán tiếp 10% cổ phần của FPT Retail thông qua IPO trong Q4 để giảm tỷ lệ sở hữu ở mảng này xuống 45%.
 • FPT cũng đã bán 47% cổ phần tại FPT Trading cho Synnex với giá trị giao dịch là 35 triệu USD. FPT dự kiến sẽ bán tiếp 5% cổ phần tại FPT Trading cho người lao động để giảm tỷ lệ sở hữu ở mảng này xuống 48%.
 • Mục đích ở đây là để không hợp nhất KQKD của FPT Trading vào BCTC của FPT từ năm sau. Và nhờ vậy nếu giao dịch diễn ra thuận lợi, FPT có thể ghi nhận toàn bộ lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần là lợi nhuận tài chính trên BCTC Q4.

HSC ước tính lợi nhuận từ chuyển nhượng 52% cổ phần tại FPT Trading sẽ là khoảng 490 tỷ đồng. Theo đó chúng tôi dự báo FPT sẽ ghi nhận 1.380 tỷ đồng lợi nhuận tài chính trong Q4 năm nay. Công ty có thể sẽ trả cổ tức tiền mặt từ phần lợi nhuận thoái vốn nếu đề xuất này được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên trong năm tới.