Giảm mạnh dự phòng rủi ro, LNTT trong 9 tháng của Eximbank tăng vọt gấp 2,5 lần cùng kỳ

Giảm mạnh dự phòng rủi ro, LNTT trong 9 tháng của Eximbank tăng vọt gấp 2,5 lần cùng kỳ

Quý 3, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 215 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, LNTT của ngân hàng đạt 1.136 tỷ đồng, gấp 2,5 lần mức đạt được cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản thu đột biến từ thoái vốn khỏi Sacombank trong quý 1 và giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – HSX: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018.

Trong quý 3/2018, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 215 tỷ đồng, gấp 3,6 lần mức đạt được cùng kỳ. Trong khi thu nhập từ tín dụng và hoạt động dịch vụ tăng trưởng khả quan thì các mảng kinh doanh còn lại sụt giảm mạnh. Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt 803 tỷ đồng, tăng 33%; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 19% đạt 95 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị lỗ 20 tỷ (cùng kỳ lãi 17 tỷ), lãi từ hoạt động khác cũng chỉ đạt 45 tỷ, giảm 40% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý 3 đạt 947 tỷ, tăng 15%. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng nhẹ hơn với 8%, đồng thời chỉ trích lập dự phòng 151 tỷ (giảm 34% so với cùng kỳ). Nhờ đó, ngân hàng ghi nhận mức lãi tăng vọt gấp 3,6 lần trong quý 3 vừa rồi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Eximbank có lãi trước thuế đạt 1.136 tỷ đồng, gấp 2,5 lần mức đạt được cùng kỳ. Lợi nhuận ròng là 907 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính trong cả 3 quý chủ yếu đến từ nguồn thu đột biến từ góp vốn mua cổ phần khi ghi nhận khoản tiền thoái vốn khỏi Sacombank trong quý 1. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã giảm mạnh 34% chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ xuống còn 322 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay.

Nguồn: BCTC Hợp nhất quý 3/2018 Eximbank, Đơn vị: Tỷ đồng

Đến cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của Eximbank giảm nhẹ 1,6% so với hồi đầu năm xuống mức 146.991 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng giảm 2,9% xuống 97.362 tỷ đồng. Sau khi giảm nhẹ trong 2 quý đầu năm 2018, tiền gửi của khách hàng tại Eximbank đã tăng trở lại, đạt 119.168 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm.

Nợ xấu tại Eximbank vào cuối tháng 9 giảm 261 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2017 xuống còn 2.037 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 2,27% xuống còn 2,07%. Theo BCTC, Eximbank vẫn còn nắm giữ hơn 5.700 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành (dự phòng hơn 1.600 tỷ).

Theo Trí thức trẻ