Hà Nội – Sàn Hà Nội tăng hôm nay với GTGD đạt 725,34 tỷ đồng

Hà Nội – Sàn Hà Nội tăng hôm nay với GTGD đạt 725,34 tỷ đồng

Hà Nội – Sàn Hà Nội tăng hôm nay với GTGD đạt 725,34 tỷ đồng, tương đương 31,97 triệu USD. HNIndex tăng 0,39% lên 106,79 điểm. 78 mã tăng giá trong đó có 11 mã tăng trần và 116 mã giảm trong đó có 16 mã giảm sàn.

Khối ngoại chiếm 1,99% giá trị mua vào và 1,47% giá trị bán ra của toàn thị trường. NĐTNN mua ròng với giá trị 3,752 tỉ đồng. Chúng tôi thấy có 14 giao dịch thỏa thuận trung bình và nhỏ được thực hiện thành công hôm nay, chiếm 2,59% GTGD toàn thị trường. Thị trường giao dịch thỏa thuận diễn ra sôi động hơn.

Chúng tôi thấy có giao dịch thỏa thuận của 190.070 cổ phiếu ACB; 305.000 cổ phiếu PVS và 270.020 cổ phiếu SHS và một số giao dịch thỏa thuận rất nhỏ khác.

Viết một bình luận