HBC ước đạt 960 tỷ đồng lợi nhuận và vượt 15% kế hoạch năm 2017

HBC ước đạt 960 tỷ đồng lợi nhuận và vượt 15% kế hoạch năm 2017

Trong vòng 2 năm qua, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HSX: HBC) là một trong những cổ phiếu “nóng” nhất thị trường chứng khoán Việt Nam khi tăng từ mức giá 14.000 đồng lên đến 64.000 đồng với câu chuyện mang tên tái cấu trúc và hồi sinh. Doanh thu 2017 có thể lên mức 16.500 tỷ đồng (vượt 5% so với kế hoạch). Lợi nhuận sau thuế ước đạt từ 920-960 tỷ đồng (vượt 10% – 15% kế hoạch).

Theo thông tin từ ông Lê Quốc Duy (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HSX: HBC)), 11 tháng đầu năm 2017, doanh thu ước đạt 14.500 tỷ đồng và con số này có thể nâng lên mức 16.500 tỷ đồng trong năm 2017 (vượt 5% so với kế hoạch). Lợi nhuận sau thuế ước đạt từ 920-960 tỷ đồng (vượt 10% – 15% kế hoạch). Trong BCTC hợp nhất 9 tháng đầu năm 2017, Hòa Bình đạt 10.960 tỷ đồng doanh thu616 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, trước đây Hòa Bình đã góp vốn thành lập một số công ty con và công ty liên kết nhưng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này rất kém, thậm chí thua lỗ và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hợp nhất. Từ 2 năm trước, khi thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, Hòa Bình đã giảm vốn góp tại một số công ty thông qua việc bán vốn cho nước ngoài và thực hiện cấu trúc lại chính các doanh nghiệp đó. Năm nay, kết quả thu được đã ngoài mong đợi.

Ông Duy cho biết, phần lợi nhuận từ công ty con, công ty liên kết có thể đem về 100 tỷ đồng cho Hòa Bình, và đó là phần lợi nhuận mà khi xây dựng kế hoạch, công ty đã không tính đến.

Có thể nói trong vòng 2 năm qua, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình với mã cổ phiếu HBC là một trong những cổ phiếu “nóng” nhất thị trường chứng khoán Việt Nam khi tăng từ mức giá 14.000 đồng lên đến 64.000 đồng với câu chuyện mang tên tái cấu trúc và hồi sinh.

Giá cổ phiếu tăng mạnh trong vòng 6 tháng gần đây. Nguồn: cafef.vn

Nhưng vấn đề ở đây của HBC là vẫn luôn đi kèm “rủi ro lớn” bởi công ty có tỷ lệ vay nợ cao đi kèm với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm và khoản phải thu lớn. Theo bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy – Kế toán trưởng của Công ty cho biết tất cả các khoản hạch toán doanh thu của HBC đều tuân thủ theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được kiểm toán kiểm tra trên cơ sở phải có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành chi tiết và được ký xác nhận bởi khách hàng hoặc đơn vị được ủy quyền bởi khách hàng (thường là tư vấn giám sát – đại diện của khách hàng/chủ đầu tư) nên không có việc đưa vào hạch toán những khối lượng ước tính mà không có xác nhận của khách hàng.

Về khoản nợ vay của Công ty, bà Thủy cho biết, tất cả các khoản nợ vay của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đều là nợ vay tiêu chuẩn nhóm 1 được xếp hạng tín dụng ở mức “AA+”.

Đối với các khoản phải thu khách hàng 8.600 tỷ đồng, HBC hạch toán dự phòng đầy đủ theo đúng quy định của Bộ tài chính trên nguyên tắc thận trọng và được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán E&Y. Các khoản nợ còn lại đều là nợ tiêu chuẩn chưa bị suy giảm khả năng thu hồi.

Theo Trí Thức trẻ