HCM – Thị trường tăng hôm nay với GTGD tăng, đạt 13.351,56 tỉ đồng

HCM – Thị trường tăng hôm nay với GTGD tăng, đạt 13.351,56 tỉ đồng

HCM – Thị trường tăng hôm nay với GTGD tăng, đạt 13.351,56 tỉ đồng (tương đương 588,43 triệu USD). VN index tăng 1,28% kết thúc phiên với 879,34 điểm. 109 mã tăng trong đó có 13 mã tăng trần và 168 mã giảm trong đó có 11 mã giảm sàn. Khối ngoại chiếm 55,86% giá trị mua vào và 54,04% giá trị bán ra của toàn thị trường.

Giá trị mua vào của NĐTNN tăng về khối lượng và về tỷ trọng. Họ bán ra cũng tăng về khối lượng và tỷ trọng. Khối ngoại chuyển sang mua ròng với giá trị 243,96 tỷ đồng. Chúng tôi thấy có 33 giao dịch thỏa thuận được thực hiện thành công trong hôm nay.

Nhìn chung, khối ngoại tích cực mua vào các mã VNM; VRE; BMP; VJC và VCB. Họ cũng bán ra nhiều VNM; MSN; VRE; E1VFVN30 và DHG. Hoạt động giao dịch thỏa thuận diễn ra rất sôi động hơn trong ngày hôm nay với 6 giao dịch khổng lồ; 2 giao dịch siêu lớn; 4 giao dịch rất lớn; 5 giao dịch lớn cùng các giao dịch trung bình và nhỏ, chiếm 65,07% tổng GTGD toàn thị trường.

Chúng tôi thấy có giao dịch thỏa thuận của 36.014.203 cổ phiếu VNM; 7.238.460 cổ phiếu MSN; 5.663.470 cổ phiếu VIC; 5.663.470 cổ phiếu FMC; và 4.870.000 cổ phiếu NVL trong số các giao dịch thỏa thuận hôm nay, trong đó NĐTNN tham gia vào giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VNM & VRE và 4 giao dịch thỏa thuận nhỏ khác.

CCQ E1VFVN30 tăng 0,49% hôm nay lên 14.220đ.

Viết một bình luận