HNX có 102 mã tăng giá trong đó có 12 mã tăng trần và 78 mã giảm trong đó có 12 mã giảm sàn.

HNX có 102 mã tăng giá trong đó có 12 mã tăng trần và 78 mã giảm trong đó có 12 mã giảm sàn.

Hà Nội – Sàn Hà Nội tăng hôm nay với GTGD đạt 485,42 tỷ đồng, tương đương 21,39 triệu USD. HNIndex tăng 0,39% lên 107,48 điểm. 102 mã tăng giá trong đó có 12 mã tăng trần và 78 mã giảm trong đó có 12 mã giảm sàn.

Khối ngoại chiếm 3,98% giá trị mua vào và 2,36% giá trị bán ra của toàn thị trường. NĐTNN mua ròng với giá trị 7,863 tỉ đồng. Chúng tôi thấy có 12 giao dịch thỏa thuận trung bình và nhỏ được thực hiện thành công hôm nay, chiếm 11,09% GTGD toàn thị trường. Thị trường giao dịch thỏa thuận diễn ra sôi động hơn.

Chúng tôi thấy có giao dịch thỏa thuận của 860.000 cổ phiếu VMC;480.000 cổ phiếu NDN và 203.131 cổ phiếu MKV và một số giao dịch thỏa thuận rất nhỏ khác.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận