Lãi ròng quý III của PVD gấp 4 lần cùng kỳ nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết

Lãi ròng quý III của PVD gấp 4 lần cùng kỳ nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết

Khoản lợi nhuận dương quý vừa qua đã giảm lỗ lũy kế từ đầu năm của PVDrilling còn hơn 197 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý III, doanh thu thuần của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVDrilling, HSX: PVD) đạt 1.333 tỷ đồng, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng 7%, khiến lợi nhuận gộp giảm 19% xuống 75,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm một nửa còn hơn 24 tỷ đồng, do lãi tiền gửi đi xuống, đồng thời chi phí giảm 13% xuống 66,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm từ 3,3 tỷ xuống gần 1,4 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý nhận lại gần 19,6 tỷ nhờ hoàn nhập dự phòng hơn 95,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, tính thêm phần lãi từ công ty liên kết hơn 71 tỷ đồng, PVDrilling có lợi nhuận ròng 112 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ 2017.

KQKD quý III của PVDrilling (Đvt: tỷ đồng)

Theo giải trình, lợi nhuận quý III của công ty cải thiện nhờ 5 yếu tố. Thứ nhất, đơn giá và số lượng giàn khoan tự nâng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước. Thứ hai, giàn khoan Landrig 11 hoạt động trong quý III, trong khi cùng kỳ 2017 không hoạt động. Thứ ba, khối lượng công việc dịch vụ kỹ thuật khoan tăng do nhu cầu và thời gian khoan của nhà thầu khoan tăng. Đồng thời, lợi nhuận từ các liên doanh cải thiện. Yếu tố cuối cùng đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận là PV Drilling thu hồi được một phần công nợ quá hạn từ PVEP trong quý III.

PVDrilling cho biết, cùng với việc thị trường dầu khí đang có những tín hiệu tích cực, giá dầu đã tăng trên 60 USD/thùng và đơn giá cho thuê giàn khoan trong khu vực đang được cải thiện, công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.

Lũy kế 9 tháng, PVDrilling ghi nhận doanh thu thuần 4.078 tỷ đồng, gấp 1,5 lần cùng kỳ năm trước, vượt 5% kế hoạch. Công ty vẫn lỗ ròng hơn 197 tỷ đồng, trong khi mục tiêu đặt ra là lợi nhuận không âm.

Tổng tài sản của PVDrilling sau 3 quý giảm 2,5% xuống 21.263 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 72% cơ cấu, chủ yếu là tài sản cố định. Tài sản ngắn hạn phần lớn là tiền, tương đương tiền và tiền gửi 3.096 tỷ đồng, cùng khoản phải thu gần 1.975 tỷ đồng. Công ty đang vay nợ tài chính 4.106 tỷ đồng, với 88% là nợ vay dài hạn.

PVDrilling có 3.710 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển 1.585 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 2.434 tỷ đồng.

Theo NDH