Lãi ròng REE giảm 21% quý III do tăng dự phòng đầu tư

Lãi ròng REE giảm 21% quý III do tăng dự phòng đầu tư

Dù giảm trong quý vừa qua, lợi nhuận ròng 9 tháng của REE vẫn tăng trưởng 19%.

Theo BCTC hợp nhất quý III, CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) ghi nhận doanh thu thuần 1.193 tỷ đồng, cao hơn 10% so với cùng kỳ 2017, hoạt động cung cấp dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54%, theo sau là điện – nhiên liệu. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 16%, khiến lãi gộp giảm 5% xuống 295,4 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ không thay đổi, tuy nhiên chi phí tăng 2,7 lần lên gần 127 tỷ đồng do dự phòng giảm giá đầu tư tăng hơn 4 lần lên 66 tỷ đồng và chi phí lãi vay gấp đôi gần hơn 57,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 22,5% và 10% lên 24,5 tỷ đồng và 45,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, REE lãi ròng gần 293,7 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, REE ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt 3.465 tỷ đồng và 1.233 tỷ đồng, tăng 4% và 19%, tương đương 61% kế hoạch doanh thu và 95% chỉ tiêu lãi ròng cả năm.

Sau 3 quý, tổng tài sản của REE tăng 5% lên 14.950 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 38%, với 1.272 tỷ đồng tiền, tương đương tiền. Tài sản dài hạn chủ yếu là đầu tư dài hạn hơn 6.854 tỷ đồng. REE đang góp vốn vào 6 công ty và 19 công ty liên kết, cùng 15 công ty con.

Về nguồn vốn, REE đang vay nợ tài chính 3.146 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Mặt khác, doanh nghiệp có 4.376 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 1.050 tỷ đồng thặng dự vốn cổ phần và 240 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Theo NDH