Lãi ròng Sabeco giảm 11% trong quý III, có hơn 12.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi

Lãi ròng Sabeco giảm 11% trong quý III, có hơn 12.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi

Sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của Sabeco giảm 6% và thực hiện 82% kế hoạch cả năm.

Theo BCTC hợp nhất quý III, Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – HSX: SAB) đạt doanh thu thuần 8.563 tỷ đồng, cao hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình, sản lượng bán hàng tăng và việc công ty thực hiện nâng giá bán đã giúp doanh thu tăng trưởng. Giá vốn hàng bán cũng tăng theo do giá malt và lon nhôm tăng, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 12% xuống 1.859,6 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 26,4% xuống 21,7%.

Kết thúc quý III, Sabeco lãi ròng 974,8 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý đầu tiên những nhân sự người Thái được bầu cử vào Sabeco từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Lũy kế 9 tháng, Sabeco đạt doanh thu thuần 25.543 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu bia chiếm 85%, theo sau là thu từ bao bì, vật tư 13%. Doanh thu tài chính tăng 30% nhờ lãi tiền gửi, cho vay tăng.

Dù doanh thu cao hơn cùng kỳ, giá vốn và chi phí doanh nghiệp tăng lần lượt 14% và 3%, khiến lãi ròng của Sabeco giảm 6% xuống 3.311 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện 71% kế hoạch doanh thu và 82% chỉ tiêu lợi nhuận. EPS đạt 4.900 đồng.

Sau 3 quý, tổng tài sản của Sabeco tăng 4% lên hơn 23.000 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 66%, chủ yếu là tiền, tương đương tiền và tiền gửi hơn 12.000 tỷ đồng chiếm 52% cơ cấu. Tài sản dài hạn chủ yếu là đầu tư tài chính với 2.159 tỷ đồng vào các công ty con, liên kết và các đơn vị khác.

Sabeco vay tài chính hơn 704 tỷ đồng, với 98% là nợ vay ngắn hạn. Công ty đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.078 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển 1.127,7 tỷ đồng.

Theo NDH