Lần đầu phát hành trái phiếu của Thế Giới Di Động thông báo phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp , lãi suất 6,55%/năm

Lần đầu phát hành trái phiếu của Thế Giới Di Động thông báo phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp , lãi suất 6,55%/năm

TTO – Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động vừa thông báo phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cố định 6,55%/năm, kỳ hạn 5 năm.

Trái phiếu được phát hành vào ngày 17-11-2017 và sẽ đáo hạn vào ngày 17-11-2022.

Mục đích phát hành gồm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình và dự án đầu tư, và các mục đích chung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đây là đợt phát hành đầu tiên trái phiếu của Thế giới Di động và là lần thứ 3 CGIF thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng VND.

Ở lần này, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đóng vai trò là Đại lý thu xếp phát hành, Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), một quỹ tín đầu tư tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được S&P đánh giá tín nhiệm hạng AA, bảo lãnh thanh toán.

Cho đến nay, CGIF đã bảo lãnh thành công cho trái phiếu phát hành bằng 5 loại tiền tệ của ASEAN, bao gồm Rupiah Indonesia, SGD, Bath, VND và Peso Phillippines.

Theo: tuoitre online

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận