NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – HSC NHẬN ĐỊNH KHẢ QUAN (VCB: HSX – Tài chính)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – HSC NHẬN ĐỊNH KHẢ QUAN (VCB: HSX – Tài chính)

VCB thoái vốn khỏi SaigonBank (SGB) và Công ty tài chính xi măng (CFC) đem về khoản lãi 148,2 tỷ đồng.

Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 28% đạt 10.912,7 tỷ đồng, chưa tính khoản lãi thoái vốn ước tính là 250 tỷ đồng.
Cho năm 2018, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 19,5% đạt 13.039 tỷ đồng, chưa kể khoản lãi ước tính là 2.200 tỷ đồng.
Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý trong ngắn hạn của cổ phiếu VCB là 44.500 đồng, tương đương P/B dự phóng năm 2017 là 2,9 lần; giá trị hợp lý trong trung hạn là 48.000 đồng; tương đương P/B dự phóng năm 2018 là 2,9 lần.
Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

1 bình luận về “NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – HSC NHẬN ĐỊNH KHẢ QUAN (VCB: HSX – Tài chính)”

Viết một bình luận