Ngân hàng TMCP Quân Đội – MBB

Ngân hàng TMCP Quân Đội – MBB

Điểm nhấn đầu tư

MBB có lợi thế về mạng lưới khách hàng rộng lớn từ, hưởng lợi từ cổ đông lớn là Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội (Viettel) .

3 năm gần đây, MBB có những bước chuyển mình khá chắc chắn: thay đổi CEO là ông Lưu Trung Thái với tuổi đời còn rất trẻ là 42 tuổi, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo tầm trung, chuyển phê duyệt tập trung về hội sở

MBBank là ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất hệ thống.

  • Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được duy trì ở mức 1.33% dù số dư nợ xấu là 2.343,5 tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm, với tỷ lệ nợ xấu đã xử lý trong kỳ là 1.024 tỷ đồng.
  • Tỷ lệ CAR (hệ số an toàn vốn tối thiểu) đạt 12,5%, giúp MBB không gặp áp lực tăng vốn trong ngắn hạn để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.

MBB hiện đang sở hữu 2,9% thị phần cho vay. Ngân hàng có thế mạnh trong cho vay khách hàng cá nhân và cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ từ nguồn huy động chi phí thấp nhờ tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cao hơn mức bình quân.

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei đã sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 2/11/2017. Việc hợp tác với Shinsei Bank – ngân hàng đã hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng 50 năm qua tại Nhật Bản sẽ sự hỗ trợ cho MBB về xây dựng quy trình cho vay, kiểm soát rủi ro và tiết kiệm chi phí. Đây cũng chính là động tăng trưởng mới cho MBB trong thời gian sắp tới.

Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017.

Tín dụng tăng 16,9% so với đầu năm. Trong đó, Ngân hàng đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tỷ lệ LDR ( tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động) 83.3%, mang lại nhiều dư địa tăng trưởng tín dụng trong 1 – 2 quý tới.

Tỷ lệ NIM (Thu nhập lãi cận biên) đạt mức 4,32% (cao hơn bình quân ngành ở mức 2,8%).

Thu nhập lãi thuần tăng 40%, đạt 7.973,5 tỷ đồng.

Thu nhập ngoài lãi tăng 84,4% so với cùng kỳ, đạt mức 2.083,5 tỷ đồng. Trong đó thu nhập từ  dịch vụ thanh toán tăng 59% so với cùng kỳ (343,4 tỷ đồng), thu nhập từ dịch vụ chứng khoán tăng 140% (đạt 176 tỷ đồng), thu nhập từ kinh doanh bảo hiểm đạt 268,2 tỷ đồng.

Theo HSC Research, giá trị hợp lý của cổ phiếu trong ngắn hạn là 27.700 đồng, trong trung hạn là 33.000 đồng.

Nguồn: HSC