[Review ETF] FTSE Vietnam index công bố danh mục quý 2/2018

[Review ETF] FTSE Vietnam index công bố danh mục quý 2/2018

Theo thông báo từ FTSE, trong kỳ điều chỉnh danh mục quý II/2018, FTSE Vietnam Index đã không thêm cổ phiếu nào trong khi loại duy nhất FLC ra khỏi danh mục đầu tư.

Đối với chỉ số FTSE Vietnam All-Share Index, HDB và GEX là hai cổ phiếu được thêm vào trong khi có bốn cổ phiếu bị loại ra là KDC, DCM, HT1 và FLC.

Việc FLC bị loại ra khỏi danh mục đầu tư kỳ này của FTSE ETF đã được nhiều công ty dự đoán từ trước đó. Theo dự báo của Bộ phận phân tích khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Retail Research), FLC bị loại ra do vốn hóa tự do < 0,5% tổng danh mục. Trong khi đó, SSI Retail Research cho biết, VIC hiện có tỷ trọng 20,79% nên sẽ bị quỹ bán ra để đưa về tỷ trọng tối đa là 15%.

Thời điểm SSI Retail Research đưa ra dự báo, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF có tổng tài sản 275 triệu EUR. SSI Retail Research cho rằng quỹ sẽ bán ra 3,7 triệu cp VIC (tương đương 5,79% danh mục), và 6,8 triệu cổ phiếu FLC (tương đương 0,49% danh mục). Do đó, hầu hết các cổ phiếu thành phần còn lại sẽ được quỹ mua vào để cân đối danh mục. SSI Retail Research ước tính danh mục chi tiết của FTSE.

Theo NDH