[Review ETF] FTSE Vietnam Index thêm VHM và GEX loại BMP

[Review ETF] FTSE Vietnam Index thêm VHM và GEX loại BMP

FTSE Vietnam All-Share Index thêm vào danh mục hai cổ phiếu VHM và HNG. Theo thông báo từ FTSE, trong kỳ điều chỉnh danh mục quý III/2018, FTSE Vietnam Index đã thêm hai cổ phiếu VHM và GEX trong khi loại cổ phiếu BMP ra khỏi danh mục đầu tư kỳ này.

Đối với chỉ số FTSE Vietnam All-Share Index, VHM và HNG là hai cổ phiếu được thêm vào trong khi không có cổ phiếu nào bị loại.

Theo dữ liệu ngày 3/9, VIC là mã chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của FTSE Vietnam Index. Tiếp sau đó là VNM và MSN có tỷ trọng lần lượt 13,95% và 13,86%.

Việc VHM và GEX được thêm vào danh mục của FTSE Vietnam Index đã được nhiều công ty chứng khoán dự báo trước đó. Theo dự báo của Bộ phận phân tích khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Retail Research), VHM và GEX được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn tất cả các điều kiện cùng với yêu cầu về thời gian niêm yết tối thiểu 3 tháng tính tới ngày chốt số liệu. Tỷ trọng dự kiến cho hai cổ phiếu này là 15% và 1,39%.

Trong khi đó, SSI Retail Research cho rằng BMP bị loại ra khỏi chỉ số do không thỏa mãn điều kiện vốn hóa và thanh khoản.

Thời điểm SSI Retail Research đưa ra dự báo, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF có tổng tài sản 273 triệu EUR. SSI Retail Research cho rằng quỹ sẽ mua vào 10 triệu cổ phiếu VHM và 3 triệu cổ phiếu GEX, trong khi bán ra toàn bộ danh mục. Các cổ phiếu có thể bị bán mạnh bao gồm VRE (5,5 triệu cổ phiếu), STB (2,7 triệu cổ phiếu)…

Ước tính danh mục chi tiết trong kỳ cơ cấu quý III/2018 của FTSE Vietnam Index. Nguồn: SSI Retail Research

Theo NDH