Roadshow FPT Retail – Giới thiệu về Phó TGĐ Ông Nguyễn Việt Anh

Roadshow FPT Retail – Giới thiệu về Phó TGĐ Ông Nguyễn Việt Anh

Ông Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1977, tốt nghiệp Đại học Assumption Thailand chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tài chính & Ngân hàng và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing tại Đại học Quốc gia Singapore.

Ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng Giám Đốc

Ông gia nhập FPT Retail từ tháng 3/2016 và đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước như: Giám đốc Phân tích tài chính P&G Việt Nam, Giám đốc Tài chính ngành hàng P&G khu vực châu Á, Giám đốc Hậu cần L’Oreal tại Việt Nam, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Kinh doanh Nokia Việt Nam, Giám đốc Kinh doanh Apple Việt Nam. Bằng tất cả những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được từ nhiều môi trường làm việc khác nhau, ông Việt Anh đã có nhiều đóng góp tích cực trong chiến lược kinh doanh của công ty và góp phần giúp FPT Retail đạt được kết quả ấn tượng trong năm 2016.

Theo: FPT Retail

 

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận