SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU DOANH NGHIÊP

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIÊP LỢI SUẤT CAO

Giới thiệu sản phẩm

 • Sản phẩm đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp tốt dành cho những Nhà Đầu Tư mong muốn nhận được lãi suất cao hơn ngân hàng, và có rủi ro rất thấp
 • Lần đầu tiên các Nhà Đầu Tư cá nhân có cơ hội tham gia đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp dễ dàng
 • Nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn đầu tư vào những Trái phiếu của các tổ chức uy tín để để gia tăng lợi nhuận
 • Chúng tôi luôn bổ sung giới thiệu các trái phiếu mới lợi suất hấp dẫn

Lợi ích

 • Lợi suất đầu tư trái phiếu cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm và an toàn hơn so với cổ phiếu.
 • Cơ hội tiếp cận với kênh đầu tư hấp dẫn thông thường chỉ dành cho khách hàng tổ chức.
 • Có nhiều kỳ hạn để lựa chọn
 • Là công cụ rất tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro.

Cách thức tham gia

 • Trao đổi sản phẩm với Chuyên viên tư vấn của chúng tôi
 • Ký bộ hợp đồng mua/bán trái phiếu và các giấy tờ liên quan
 • Thanh toán tiền mua trái phiếu