Trái phiếu CII11709

Trái phiếu CII11709

Liên hệ: 0935 502 477

Mã: CII_BOND2017-03 Danh mục: Tag:

Mô tả


Mã trái phiếu CII11709
Tên trái phiếu Trái phiếu CII_BOND2017-03
Đơn vị (tổ chức) phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Loại trái phiếu Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá (VND) 100.000,00 ₫
Khối lượng niêm yết (1 TP) 2.000.000,00
Tổng giá trị niêm yết (VNĐ) 200.000.000.000,00
Hình thức phát hành
Kỳ hạn (năm) 2,00
Lãi suất (%) 8,00
Phương thức trả lãi Trả sau, định kỳ 03 tháng/lần
Ngày phát hành 26/07/2017
Ngày đáo hạn 26/07/2017
Ngày niêm yết 19/10/2017
Ngày giao dịch đầu tiên 27/10/2017
Tỷ lệ chuyển đổi
Thời hạn chuyển đổi