SCIC lùi thời hạn bán vốn nhà nước tại FPT, BMP, NTP

SCIC lùi thời hạn bán vốn nhà nước tại FPT, BMP, NTP

Thời gian đấu giá BMP và NTP đã lùi lại do chỉ có chưa đến 2 NĐT tham gia. Do vậy SCIC có lẽ sẽ lựa chọn bán cổ phần thông qua đàm phán thỏa thuận.

Theo thông tin từ buổi roadshow tổ chức ngày 17/11/2017 về thoái vốn 03 doanh nghiệp này, đại diện SCIC cho biết:
• BMP – bán 29,51% cổ phần với sẽ khởi điểm sẽ được công bố vào ngày 28/11 và tổ chức đấu giá vào ngày 8/12.
• NTP – bán 37,1% cổ phần với giá khởi điểm sẽ được công bố vào ngày 1/12 và tổ chức đấu giá vào ngày 13/12.
• FPT – bán 5,96% cổ phần với giá khởi điểm sẽ được công bố vào ngày 27/11 và tổ chức đấu giá vào ngày 11/12.

Lý do SCIC hoãn việc công bố giá khởi điểm cũng như việc hoãn thời gian đấu giá bán cổ phần có lẽ là vì: Thứ nhất, gặp khó khăn vào phút chót ở trường hợp NTP và BMP. Nếu có từ 2 NĐT trở lên quan tâm đến việc mua cổ phần của SCIC thì SCIC sẽ bán cổ phần thông qua phương thức đấu giá. Nếu chỉ có 1 NĐT quan tâm thì SCIC sẽ bán cổ phần qua hình thức đàm phán thỏa thuận. Thứ hai, Thời gian đưa ra là hơi gấp gáp. Thứ ba, SCIC kỳ vọng giá cổ phiếu có thể tăng thêm trong ngắn hạn.

Với NTP, SCIC hoãn đấu giá cổ phần NTP một phần là do ĐHCĐ bất thường lấy ý kiến cổ đông về việc nới room lên 100% đã diễn ra không thành công, cổ đông đã không thông qua nội dung nới room lên 100%. Đại diện của cổ đông Sekisui (hiện đang nắm giữ 15% cổ phần) cho rằng việc nới room lên 100% sẽ khiến công ty phải bỏ ngành nghề kinh doanh BĐS và ảnh hưởng đến giá trị của cổ đông. Cổ đông này cũng cho biết Sekisui không có ý định nâng thêm tỷ lệ sở hữu. Và sẽ không tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC.

Giá cổ phiếu NTP đã tăng 25,4% so với đầu năm nhờ kỳ vọng SCIC thoái vốn và có sự tham gia của NĐT mới là Sekisui Chemical.

Với BMP, chúng tôi cho rằng có vẻ NawaPlastic là NĐT quan tâm duy nhất đến việc mua cổ phần của SCIC. NawaPlastic Industries (Thái Lan) hiện nắm 20,4% cổ phần BMP (tương đương 16,7 triệu cổ phiếu). Nếu mua thành công, Nawa sẽ nắm 49,92% cổ phần BMP. Và Nawa có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên tỷ lệ cổ phần kiểm soát bằng việc việc mua thêm cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh trên thị trường hoặc mua thỏa thuận.

(Theo HSC)