Sợi Thế Kỷ lãi 9 tháng tăng 96% nhờ giá bán sợi tái chế tăng cao

Sợi Thế Kỷ lãi 9 tháng tăng 96% nhờ giá bán sợi tái chế tăng cao

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Sợi Thế Kỷ đạt 1.781 tỉ đồng, tăng 24,4% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế hơn 131 tỉ đồng, tăng 96%. Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (HSX: STK) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần 589 tỉ đồng, tăng 15% nhờ doanh số bán sợi tái chế của công ty tăng cao với cùng kì năm trước.

Vì sợi tái chế có giá bán cao hơn các hơn các loại sợi thông thường nên giá bán bình quân tăng nhiều so với mức tăng giá nguyên liệu chính làm cho lợi nhuận gộp tăng 45,8 tỉ đồng, tương ứng tăng 99,7%

Doanh thu tài chính trong quý đạt 4,9 tỉ đồng, tăng 122%. Chi phí tài chính 25,6 tỉ đồng, gần gấp 3 lần so với cùng kì.

Chi phí bán hàng giảm nhẹ xuống 7,3 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1% lên 12,7 tỉ đồng

Sau khi trừ đi các loại chi phí, Sợi Thế Kỷ ghi nhận lợi nhuận trước thuế 51,5 tỉ đồng, gấp 3 lần so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 1.781 tỉ đồng, tăng 24,4%. Lợi nhuận sau thuế hơn 131 tỉ đồng, tăng 96%.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ ở mức 2.279 tỉ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó khoản phải thu ngắn hạn 140 tỉ đồng, tăng 146%; hàng tồn kho 513 tỉ đồng, tăng 28%; tài sản cố định 1.099 tỉ đồng, giảm 9%. Nợ ngắn hạn 993 tỉ đồng, tăng 36%. Vay nợ dài hạn giảm nhẹ xuống 424 tỉ đồng.

Nói về triển vọng của Sợi Thế Kỷ trong giai đoạn 2018 – 2020, Ban lãnh đạo Công ty cho biết trong ngắn hạn, dự án Trảng Bàng 5, các đơn hàng sợi tái chế và chiến lược tăng tỉ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng sẽ là động lực chính thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Công ty đã triển khai kế hoạch đối với mảng sợi tái chế. Theo kế hoạch dự phóng, mảng này sẽ đóng góp 14% tỉ trọng doanh thu của Sợi Thế Kỷ trong năm 2018, 20% trong năm 2019, sang năm 2020 là 30%.

Tại buổi gặp mặt đầu tư mới đây, ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết mảng sợi tái chế có khả năng chiếm hơn 20% doanh thu trong quý IV. Với kế hoạch đặt ra, ông Hòa cho rằng công ty sẽ đi sớm hơn so với kế hoạch khi các đơn hàng đã nhận xong.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng