Báo cáo tóm tắt Cổ Phiếu Ngành Sản xuất – Kế hoạch thoái vốn của SCIC

Có khả năng trong kế hoạch thoái vốn của SCIC từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 3 công ty niêm yết nữa Truyền thông đưa tin công ty kinh doanh vốn nhà nước SCIC sẽ tổ chức roadshow bán cổ phần tại 3 công ty niêm yết là BMP, NTP và DMC vào … Đọc tiếpBáo cáo tóm tắt Cổ Phiếu Ngành Sản xuất – Kế hoạch thoái vốn của SCIC