Làm thế nào để kiếm 1 triệu USD ở tuổi 31 theo kiểu Warren Buffett?

Warren Buffett có một khởi đầu khá khiêm tốn, tuy vậy ông vẫn đạt mốc 1 triệu USD ở tuổi 31. Vì thế nếu bạn cần tìm kiếm một lời khuyên về đầu tư hay cách để đạt được 1 triệu đô la đầu tiên, Buffett là người bạn nên học hỏi. Cho dù bạn … Đọc tiếpLàm thế nào để kiếm 1 triệu USD ở tuổi 31 theo kiểu Warren Buffett?