Nobel Kinh tế Giáo sư Alvin Roth – Sách Ai được gì và tại sao (Who gets what and why)

Dưới đây là lời giới thiệu do Giáo sư Alvin Roth viết riêng cho độc giả Việt Nam nhân dịp cuốn sách về công trình đoạt giải Nobel Kinh Tế của Giá Sư  Alvin Roth – Sách Ai được gì và tại sao (Who gets what and why) – Đặng Xuân Tùng dịch.)  LỜI NÓI ĐẦU … Read moreNobel Kinh tế Giáo sư Alvin Roth – Sách Ai được gì và tại sao (Who gets what and why)