Vì sao các chuyên viên phân tích quá sâu lại dễ thất bại?

Trên thị trường, những chuyên viên phân tích (analysts) có kỹ năng đầu tư tốt nhất – không hẳn là những analyst giỏi nhất mà hầu như đều là những người am hiểu rộng rãi nhiều ngành, biết lắng nghe, và có tư duy đơn giản, hữu hiệu. Ngược lại, những analysts chỉ chuyên môn hóa … Đọc tiếpVì sao các chuyên viên phân tích quá sâu lại dễ thất bại?