Thị trường chứng khoán châu Á giảm hôm nay

Thị trường chứng khoán châu Á giảm hôm nay

Thị trường chứng khoán châu Á & các đồng tiền chính – Thị trường chứng khoán châu Á giảm hôm nay sau khi thị trường Phố Wall giảm hôm thứ 3.

Về các đồng tiền, đồng USD tiếp tục yếu đi so với giỏ các đồng tiền tính theo tỷ trọng thương mại (chỉ số đô la ICE ở vào 93,451). So với đồng USD, đồng Euro mạnh lên hôm nay sau khi cũng đã mạnh lên đêm qua (tỷ giá EUR/USD ở vào 1,1846); đồng Bảng Anh không thay đổi nhiều (tỷ giá GBP/USD ở vào 1,3170); đồng Yên mạnh lên đáng kể (tỷ giá USD/JPY ở vào 112,71); đồng NDT mạnh lên (tỷ giá USD/CNY ở vào 6,6198).

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận