Tin Ngành ngày 10-11-2017

Tin Ngành ngày 10-11-2017

Có khả năng trong kế hoạch thoái vốn của SCIC từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 3 công ty niêm yết nữa – Hôm qua, truyền thông đưa tin công ty kinh doanh vốn nhà nước SCIC sẽ tổ chức roadshow bán cổ phần tại 3 công ty niêm yết là BMP, NTP và DMC vào cuối tháng 11. Và quá trình thoái vốn sẽ hoàn tất trước cuối năm nay. Những cổ phần này gồm:
• 29,52% cổ phần BMP (tương đương 24,16 triệu cổ phiếu).
• 37,1% cổ phần NTP (tương đương 33,1 triệu cổ phiếu).
• 34,71% cổ phần DMC (tương đương 12 triệu cổ phiếu).
Room còn lại của BMP hiện là 56,2% còn DMC là 43,42%. Nhưng room còn lại của NTP chỉ là 25,09%. Tuy nhiên chúng tôi được biết NTP sẽ tổ chức ĐHCĐBT trong tháng này để lấy ý kiến cổ đông về việc nới room lên 100%. Và nếu giả định các cổ đông thông qua việc nới room thì SCIC sẽ dễ dàng hơn trong việc thoái vốn.

Viết một bình luận