Tổng cục thống kê Trung Quốc đã công bố nhiều số liệu hôm nay.

Tổng cục thống kê Trung Quốc đã công bố nhiều số liệu hôm nay.

Tin vĩ mô thế giới – Tổng cục thống kê Trung Quốc đã công bố nhiều số liệu hôm nay. Trước tiên là giá trị sản lượng công nghiệp tháng 10 tăng 6,2% so với cùng kỳ (thị trường kỳ vọng tăng 6,3% còn tháng 9 tăng 6,6%).

Doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 10% so với cùng kỳ, trong khi đó dự báo là tăng 10,5% so với cùng kỳ và tháng trước tăng 10,3% so với cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất trong biên độ tăng 10-11% trong hai năm gần đây của doanh số bán lẻ. Cuối cùng đầu tư tài sản cố định không bao gồm các hộ gia đình ở khu vực nông thôn tăng 7,3% so với cùng kỳ trong 10 tháng đầu năm nay, sát dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Doanh thu bán nhà tháng 10 giảm 3,4% so với cùng kỳ xuống 909 tỷ NDT, là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2014. Sự suy giảm này phản ánh nỗ lực triển khai các biện pháp hạn chế mua nhà trong nhiều tháng qua nhằm kiềm chế tình trạng bóng bóng đầu cơ. Trong khi đó đầu tư triển khai dự án BĐS cũng tăng chậm lại, tăng 5,6% so với cùng kỳ trong tháng 10, giảm tốc so với mức tăng 9,2% so với cùng kỳ trong tháng 9.

Bức tranh chung ở đây là nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại và điều này rõ ràng là do ảnh hưởng của (1) các biện pháp kiềm chế tình trạng tăng giá nhà do đầu cơ; (2) chiến dịch trấn áp tín dụng đen và cho vay rủi ro cao và (3) động thái đóng cửa các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đặc biệt là ở khu vực đô thị.

Bộ Thống kê Ấn Độ hôm qua công bố CPI tháng 10 tăng 3,58% so với cùng kỳ, trong khi đó dự báo là tăng 3,43% so với cùng kỳ và CPI tháng 9 tăng 3,28% so với cùng kỳ. Động lực chính ở đây là giá lương thực tăng tốc, tăng 1,90% so với cùng kỳ, tăng mạnh hơn so với mức tăng 1,25% so với cùng kỳ trong tháng 9.

Thank you for visiting ibrokervn.com

Viết một bình luận