TTCK giao dịch sôi động, lợi nhuận ngành dịch vụ tài chính tăng 89% trong quý I

TTCK giao dịch sôi động, lợi nhuận ngành dịch vụ tài chính tăng 89% trong quý I

12 công ty chứng khoán lớn trên thị trường đều đạt mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực quý đầu năm.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết quý I, bộ phận phân tích khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Retail Research) đánh giá lợi nhuận ngành dịch vụ tài chính tăng 89% nhờ giao dịch sôi động của thị trường chứng khoán với mức thanh khoản bình quân đạt 8.500 tỷ đồng/phiên, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước.

Dẫu vậy, tăng trưởng lợi nhuận chỉ tập trung ở các doanh nghiệp lớn đầu ngành. 12 CTCK lớn nhất đều đạt mức tăng rất tích cực, bao gồm SSI (tăng 41%), HCM (tăng 242%), VCI (tăng 173%), MBS (tăng 819%), BSI (tăng 155%), VDS (tăng 105%). Trong khi các doanh nghiệp nhỏ hơn hoặc chịu lỗ (WSS, PSI), hoặc có lãi sụt giảm mạnh như AGR, IVS, HBS.

Nguồn: FiinPro, SSI tính toán

Đóng góp chính vào tổng lợi nhuận trước thuế của ngành trong quý chủ yếu đến từ: (i) tài sản đầu tư tài chính (chiếm tỷ trọng 54%), môi giới chứng khoán (38%), cho vay margin và ứng trước tiền bán (44%).

Tổng doanh thu hoạt động môi giới tăng 172%, trong khi chi phí chỉ tăng 96%, giúp lợi nhuận mảng này tăng 329% đạt 797 tỷ đồng, chiếm 38% tổng LNTT toàn ngành. Rủi ro thị trường gia tăng đã thu hút nhà đầu tư tìm đến các CTCK có mức độ an toàn cao hơn, khiến doanh thu hoạt động môi giới của nhóm đầu ngành đều tăng hơn 100%. Thị phần môi giới nhóm này hầu hết đều gia tăng tích cực.

Nguồn: FiinPro, SSI tính toán

Giao dịch thị trường sôi động cũng thúc đẩy các CTCK huy động thêm vốn đẩy mạnh hoạt động cho vay margin. Tổng giá trị các khoản cho vay tăng 13.000 tỷ đồng, tương đương tăng 64%, đạt 33.6000 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay của SSI, HCM, VCI và VND tăng lần lượt 3.450 tỷ, 1.897 tỷ, 2.438 tỷ, và 1.581 tỷ đồng. Lợi nhuận mảng này mang về cho các CTCK 940 tỷ đồng, tăng 61%.

Nhờ VN-Index tăng 19% trong quý I, hoạt động đầu tư của các CTCK cũng thu được kết quả khá tích cực. Thu từ các tài sản đầu tư tài chính tăng gấp đôi đạt 1.771 tỷ đồng, tuy nhiên lỗ của mảng này đạt 620 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần tăng 49%, đạt 1.151 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động tư vấn tài chính tăng trưởng khá tốt, từ 1,6 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, do rơi vào quý I nên mảng này chưa đóng góp đáng kể vào hoạt động chung của các CTCK, thậm chí nhiều công ty chịu lỗ.

Chi phí quản lý chỉ tăng 12% là yếu tố nổi bật giúp các CTCK đạt tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Bên cạnh đó, môi trường lãi suất thấp cũng giúp chi phí tài chính chỉ tăng 47%, hỗ trợ tích cực cho các CTCK.

Theo NDH