Vinamilk lãi ròng 7.927 tỷ đồng 9 tháng, thực hiện 73% kế hoạch năm

Vinamilk lãi ròng 7.927 tỷ đồng 9 tháng, thực hiện 73% kế hoạch năm

Thị trường nước ngoài đóng góp 24% trong cơ cấu doanh thu của Vinamilk trong 9 tháng đầu năm

Theo BCTC hợp nhất quý III, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamlik, HSX: VNM) ghi nhận doanh thu thuần 13.735 tỷ đồng, cao hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 6.493 tỷ đồng, tăng 4%.

Hoạt động tài chính báo doanh thu giảm 13% còn gần 186 tỷ đồng do lãi từ tiền gửi đi xuống, trong khi chi phí nâng gấp đôi lên hơn 30 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng lần lượt tăng 14% và 8%. Kết thúc quý III, Vinamilk lãi ròng 2.560 tỷ đồng, giảm 5%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ghi nhận 39.558 tỷ đồng với 96% đến từ bán thành phẩm, cao hơn 2% so với cùng kỳ 2017. Thị trường nội địa đóng góp 86% cơ cấu doanh thu. Trừ các chi phí, lợi nhuận ròng của Vinamilk đạt 7.927,8 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Công ty đã thực hiện 71% kế hoạch doanh thu và 73% chỉ tiêu lợi nhuận năm. EPS đạt 4.106 đồng.

Sau 3 quý, tổng tài sản của Vinamilk giảm 1,6% xuống 34.026 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 54%, với 8.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định 11.621 tỷ đồng.

Mặt khác, Vinamilk đang vay nợ 1.202 tỷ đồng, với 80% là nợ vay ngắn hạn. Công ty đang có 7.045 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển gần 972 tỷ đồng.

Theo NDH