VNIndex có 162 mã tăng trong đó có 8 mã tăng trần và 110 mã giảm trong đó có 4 mã giảm sàn.

VNIndex có 162 mã tăng trong đó có 8 mã tăng trần và 110 mã giảm trong đó có 4 mã giảm sàn.

HCM – Thị trường tăng hôm nay với GTGD giảm, là 6.626,99 tỉ đồng (tương đương 292,07 triệu USD). VN index tăng 0,19% kết thúc phiên với 882,59 điểm. 162 mã tăng trong đó có 8 mã tăng trần và 110 mã giảm trong đó có 4 mã giảm sàn. Khối ngoại chiếm 36,83% giá trị mua vào và 37,23% giá trị bán ra của toàn thị trường.

Giá trị mua vào của NĐTNN giảm về khối lượng và về tỷ trọng. Họ bán ra cũng giảm về khối lượng và tỷ trọng. Khối ngoại chuyển sang bán ròng với giá trị 26,207 tỷ đồng. Chúng tôi thấy có 32 giao dịch thỏa thuận được thực hiện thành công trong hôm nay.

Nhìn chung, khối ngoại tích cực mua vào các mã VNM; VRE; VND; HPG và VCI. Họ cũng bán ra nhiều VNM; VIC; VRE; VND và SAB. Hoạt động giao dịch thỏa thuận diễn ra sôi động hơn trong ngày hôm nay với 4 giao dịch khổng lồ; 1 giao dịch siêu lớn; 4 giao dịch rất lớn; 3 giao dịch lớn cùng các giao dịch trung bình và nhỏ, chiếm 39,04% tổng GTGD toàn thị trường.

Chúng tôi thấy có giao dịch thỏa thuận của 8.834.930 cổ phiếu VNM; 6.152.373 cổ phiếu VIC; 5.606.000 cổ phiếu FMC; 5.298.010 cổ phiếu VND; và 1.430.000 cổ phiếu NVL trong số các giao dịch thỏa thuận hôm nay, trong đó NĐTNN tham gia vào giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VNM & VND và 9 giao dịch thỏa thuận nhỏ khác.

CCQ E1VFVN30 tăng 1,67% hôm nay lên 14.570đ.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận