Vnindex đã tăng, đặc biệt về cuối phiên và tiến đến gần mốc 900

Vnindex đã tăng, đặc biệt về cuối phiên và tiến đến gần mốc 900

Nhận định thị trường – Mặc dù đã có lúc có sắc đỏ, thì Vnindex đã tăng, đặc biệt về cuối phiên và tiến đến gần mốc 900. GTGD quay trở về mức bình thường những vẫn cao hơn mức bình quân dài hạn. Hnindex mở cửa trong sắc xanh và tăng cho đến cuối phiên mà không có sự biến động nhiều. GTGD trên HNX cao hơn mức bình thường. Độ rộng thị trường mở rộng, đã có 34 mã tăng trần và 11 mã giảm sàn. Mức độ tham gia thị trường của NĐTNN trên sàn HSX tiếp tục ở mức khá cao và khối này hôm nay đã mua ròng. GTGD của NĐTNN trên sàn HNX cao hơn mức bình thường và khối này bán ròng rõ rệt. Hôm nay VNM tiếp tục chiếm phần lớn GTGD thỏa thuận. Bên cạnh đó là giao dịch thỏa thuận lớn đã diễn ra ở các mã VIC; NVL; FPT; VJC và SAB.

NĐTNN mua và bán nhiều VNM; SAB VRE và FPT (mua ròng VNM, bán ròng VRE & SAB, mua bán cân bằng ở mã FPT). Khối ngoại cũng mua HPG và bán VIC.

• Các mã ngân hàng tăng hôm nay dẫn đầu là EIB và STB.

• Các mã tài chính phi ngân hàng cũng tăng, với chỉ BVH giảm.

• Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ tăng hôm nay, với chỉ MCH, BHN và QNS giảm.

• Cổ phiếu dầu khí đều tăng hôm nay dẫn đầu là PVD và PVS.
Cổ phiếu ngành sản xuất cũng tăng hôm nay dẫn đầu là HHS; DRC và TMT mặc dù NKG; HSG; DQC và một số mã khác giảm. AAA đóng cửa tại tham chiếu.

• Cổ phiếu ngành BĐS và xây dựng tiếp tục tăng hôm nay dẫn đầu là DIG và NLG. Số lượng cac mã giảm áp đảo dẫn đầu là CTD và VRE. SJS và TDH đóng cửa tại tham chiếu.

• Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản nhìn chung tăng hôm nay ngoại trừ VFG giảm hơn 5%.

• Cổ phiếu ngành dược phẩm biến động cân bằng giữa tăng và giảm, với DHG và IMP tăng, trong khi đó DMC và TRA giảm.

• Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, vận tải và logistic có ngày giao dịch tốt, dẫn đầu là HVN; VSC và PPC, trong khi đó NCT; NT2 và VSH là những mã giảm duy nhất.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận