VNIndex tăng với GTGD vẫn cao hơn nhiều so với mức bình quân dài hạn. Đã có 20 mã tăng trần và 13 mã giảm sàn.

VNIndex tăng với GTGD vẫn cao hơn nhiều so với mức bình quân dài hạn. Đã có 20 mã tăng trần và 13 mã giảm sàn.

Nhận định thị trường – Vnindex tăng với GTGD vẫn cao hơn nhiều so với mức bình quân dài hạn. Độ rộng thị trường mở rộng; đã có 20 mã tăng trần và 13 mã giảm sàn. Mức độ tham gia thị trường của NĐTNN đạt rất cao và khối này đã bán ròng nhẹ. Hoạt động giao dịch thỏa thuận diễn ra sôi động; trong đó có thể kể đến giao dịch thỏa thuận cực lớn đã diễn ra ở mã VNM; giao dịch thỏa thuận lớn đã diễn ra ở các mã FMC & VIC; giao dịch thỏa thuận nhỏ diễn ra ở mã VND.
Khối ngoại tích cực mua VNM; VRE và VND. Đồng thời bán ròng VND và SAB.

• Các mã ngân hàng biến động trái chiều với EIB và STB tăng.

• Các mã tài chính phi ngân hàng cũng biến động trái chiều với VCI và BVH giảm.

• Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ nhìn chung tăng với BHN & FPT tăng mạnh. MCH; KDC và VNM tăng tốt. Nhưng MSN và KDF giảm.
• Cổ phiếu dầu khí nhìn chung giảm với PVD và PXS giảm trong khi PLX tăng.

• Cổ phiếu ngành sản xuất nhìn chung tăng với NKG; AAA; DRC; BMP; HPG; HSG và TCM tăng. Nhưng DQC; EVE và HHS giảm.

• Cổ phiếu BĐS và xây dựng biến động trái chiều và tăng với VRE và DIG giảm mạnh. Tuy nhiên, CII; KBC; HBC; DXG và TDH đều tăng.

• Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản biến động trái chiều với BFC; GTN và VHC tăng trong khi PAN; SBT và VFG đều giảm.

• Cổ phiếu ngành dược phẩm tăng mạnh dẫn đầu là IMP tăng trần. DMC và DHG tăng tốt.

• Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, vận tải và logistic biến động trái chiều và tăng với VNS tăng mạnh. GMD và NCT tăng tốt. HVN; VSC và PPC đều giảm.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận